Växjö

Snickarglädje i Återbruket på Norremark

Kasserade möbler repareras, designas om och får nytt liv när de svenskstuderande studiecirkeldeltagarna i projektet Cirkus Design skrider till verket i snickeriverkstaden på Återbruket på Norremarks kretsloppspark.
Projektet är en samverkan mellan SSAM, Sensus, Linnéuniversitetet och Coompanion Kronoberg.
Växjö • Publicerad 21 oktober 2021
Foto: David Färdigh