Växjö

Politiker säger nej – 160 år gammal byggnad i centrum får inte rivas

Norrtullskolans annex har dömts ut och Vöfab vill riva den 160 år gamla byggnaden.
Men byggnadsnämnden säger nej. Trots att huset inte är q-märkt anser nämnden att det har ett högt kulturhistoriskt värde för Växjö.
Växjö • Publicerad 5 april 2022