Nyheter

Växjöprojekt ska rena vattnet från läkemedelsrester

Den ökade användningen av läkemedel innebär att fler läkemedelsrester kommer ut i naturen, bland annat via avloppsvattnet. På reningsverket vid Sundet genomför Växjö kommun nu ett projekt där man testar olika metoder för rening av läkemedel.
– Vi provar rening med UV/väteperoxid, ozon och aktivt kol, berättar projektledaren Jeanette Lindberg.
Växjö • Publicerad 4 juni 2020
Foto: David Färdigh