Nyheter

Titta in i Växjös nya kommunhus

Slutbesiktningen är avklarad och nu stundar inflyttning i Växjös nya kommunhus. Tony Söderena från Vöfab och Hans-Fredrik Helldahl från Skanska känner stolthet över en byggnad som både uppnått de ekonomiska och ekologiska målen men som också är ett exempel på möjligheterna att bygga stora husvolymer i trä.
– Det här är ett lyckat projekt som kommer sätta avtryck.
Växjö • Publicerad 16 mars 2021
Foto: David Färdigh