Så har Folkets Bio i Växjö påverkats av covid-19

2020 var sannerligen ett besynnerligt år som drabbade många branscher, såsom biografer.
Men hur påverkades Folkets Bio i Växjö? Vi tog ett snack med Elisabeth Cederholm, verksamhetsansvarig.
Växjö • Publicerad 14 januari 2021
Foto: JONAS LJUNGDAHL