Så har Filmstaden i Växjö påverkats av covid-19

2020 var sannerligen ett besynnerligt år som drabbade många branscher, såsom biografer.
Men hur påverkades Filmstaden i Växjö? Vi tog ett snack med Oskar Kambring, biografchef.
Växjö • Publicerad 23 januari 2021
Foto: Privat