Nyheter

Miljoner till satsning under ekarna på Ringsberg

De majestätiska ekarna står stadigt och skådar tryggt över Ringsberg/Kristineberg. Just i den här vackra kulturarvsmiljön i centrala Växjö startar snart det kulturella utvecklingsprojektet Under ekarna med Daniel Ekman från Hofs Lifs som initiativtagare.
– Hundratals ungdomar ska erbjudas kulturella lärlingsplatser där de är med och skapar mötesplatser och levandegör kulturarvet. Dåtid möter nutid och framtid.
Växjö • Publicerad 12 juni 2020
Foto: David Färdigh