Nyheter

Här kommer 4 000 personer att ha sin arbetsplats

Nu går startskottet för anläggandet av Växjös nya verksamhetsområde Nylanda. Arbetet med gator och VA-ledningar har påbörjats samtidigt som fyra företagsetableringar presenterats. Totalt omfattar Nylanda 140 hektar verksamhetsmark.
– När området är helt utbyggt om tio år så räknar vi med att över 4000 personer kommer ha sin arbetsplats här, säger Henrik Swahn, fastighetschef på Hovs Mark & Maskin.
Växjö • Publicerad 25 januari 2021
Foto: David Färdigh