Då öppnar jättebutiken i Växjö

Foto: Olof Elfverson