Nöje

Annorlunda påskfirande i pandemin

En normal påskhelg har Växjö domkyrka totalt drygt 900 gudstjänstbesökare. Men med coronapandemin och gällande smittskyddsrestriktioner står Svenska Kyrkan i år inför ett mycket annorlunda påskfirande.
– När vi inte har möjlighet att välkomna alla till kyrkorna så satsar vi på digitala gudstjänster och enskilda andakter med nattvard, säger Christopher Meakin, domprost i Växjö stift.
Växjö • Publicerad 1 april 2021
Foto: David Färdigh