Kultur

Sara Parkman – ett musikskolans välfärdsbarn

En vecka i december tillbringade musikern och vistelsestipendiaten Sara Parkman i Elin Wägners Lilla Björka.
– Det känns som om Elin tittar på mig med sträng blick. Jag känner en sorts vördnad och den utmynnar i disciplin, säger hon.
Musik • Publicerad 28 december 2020
Foto: Lars-Göran Rydqvist