Kultur

”Marcella” blomstrar fint även på franska

Kriminalserien ”Rebecca” är en värdig version av ”Marcella”.