Kultur

Kulturparken Småland ställer sig bakom den tillfälliga pandemilagen

Kulturparken Småland ställer sig bakom den tillfälliga pandemilag som regeringen skickade på remiss 9 december.
Lagen innebär bland annat nya verktyg för verksamheter som kan genomföras smittsäkert.
Kulturverksamheterna i Sverige omfattas av förslaget.
Kronoberg • Publicerad 9 december 2020
Foto: Jorgen Ludwigsson