Insändare

Insändare: Avskaffa vinstdrivande skolor

I verksamhet som skall drivas av det offentliga, där kräver friskolor de villkor som gäller i privata sektorn, de vägrar lämna ut betyg, de lägger ner skolor som inte är lönsamma...
Publicerad 10 april 2021
Detta är en insändare i Vxoweek. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Trots att undersökningar visar att en stor majoritet i Sverige är emot vinster i skolan - och i välfärden överhuvudtaget - så fortsätter detta. Chile under Pinochets diktatur hade samma skolsystem. För att tiotal år sedan tvingades det bort genom folkliga protester. Nu är det bara Sverige som har skolor finansierade med skattemedel och med vinstuttag till aktieägare.

I Svenska Dagbladet (2 december 2020) intervjuas en tysk pedagogikprofessor, som jämfört olika länders skolsystem. I Tyskland skulle det aldrig tillåtas att skolor får skattemedel och samtidigt gör en vinst som delas ut till aktieägare. Den svenska modellen är unik.

Men allvarligare än de ekonomiska orimligheterna är att segregeringen i samhället förstärks ytterligare genom skolvalet. Segregeringen är stor fr.a. genom hur och var vi bor och en ökande snedfördelning av inkomster och förmögenheter. I arbetslivet förstärker skolsegregeringen på sikt makten för dem som har pengar och inflytande att kunna utnyttja dem som inte har resurser - i osäkra och sämre betalda arbeten.

Ett alltmer segregerat och ojämlikt samhälle är det främsta, långsiktiga målet för krafterna bakom skolsegregeringen. En effekt av den segregerade skolan och stora skillnader i möjligheter i livet är aktuell. Många av de ungdomar som rekryteras till gäng och begår, ofta allvarliga brott, har förstått hur deras chanser begränsas. De ser hur samhället har vackra ord om allas lika värde etc., ställda mot den krassa verklighet de lever i.

Hur kan detta fortsätta? Ett sätt att avleda den grundläggande kritiken är att driva diverse skolfrågor, som i och för sig kan vara angelägna. Tidigare liberale partiledaren Jan Björklund gjorde frågan om i vilken årskurs betygssättning skall börja till en central fråga i flera års tid.

Ett samhälle som inte ytterligare skall dras isär kan inte tolerera de giriga. De lägger beslag på stora delar av ett rikt lands ekonomiska överskott och nästlar sig in i samhällets grundstenar, där utbildningen är viktigast för vår framtid.

”Politikerna och vi, folket, måste kunna stoppa verksamhet som allvarligt skadar samhället för årtionden framöver.”
Hernik Bergman

Detta kan tydligen fortsätta i ett land där allting skall utredas och debatteras in i minsta detalj. Där intressena bakom nuvarande skolsystem - ekonomisk vinning och fortsatt ökande segregering och ojämlikhet - har makten i form av stor dominans inom media, ekonomisk makt och i rikspolitiken ett ständigt schackrande mellan partierna.

Politikerna och vi, folket, måste kunna stoppa verksamhet som allvarligt skadar samhället för årtionden framöver.

Har man under de senaste decennierna stiftat lagar som ekonomiskt mest gynnar ett fåtal och har man tillåtit privata företag att komma in i skola och välfärd så går det naturligtvis också att förändra till allas bästa, att återta makten över samhällsekonomin och viktiga samhällsfunktioner.

Henrik Bergman, samhällsmedlem