Nyheter

Här skapas tusentals nya jobb i Växjö

Nu har detaljplanen för verksamhetsområdet Nylanda vunnit laga kraft. På en 4,5 kilometer lång yta som totalt omfattar 200 hektar kommer det ske ett stort antal företagsetableringar de kommande åren.
– Med Nylanda kan vi både tillgodose det lokala näringslivets behov och dessutom vara med och konkurrera om de stora nationella företagsetableringarna, säger Mikael Johansson, projektledare på Växjö kommun.
Växjö • Publicerad 25 maj 2020
Foto: David Färdigh