Annelie Henrysson: Annelie Henrysson: Tid – kanske den dyrbaraste medicinen i vårt samhälle

Vissa böcker är omöjliga att glömma. Den här veckan har jag läst två av den sorten.